German-Turkish translations for bemühen:

çaba · çalışmak · other translations

bemühen çaba

Ihr seid sehr bemüht um Jack Sparrows Freiheit.

Jack Sparrow'un özgür olması için çok çaba harcıyorsun.

Aber ich bemühe mich, Ringo.

Ama ben çaba gösteriyorum Ringo.

Hat Gen'un sich umsonst bemüht?

Gen'un boşa çaba harcadı?

Click to see more example sentences
bemühen çalışmak

Du bemühst dich, es zu verbergen, aber es ist offensichtlich.

Saklamaya çalışıyorsun ama her şey o kadar açık ki.