bemerkenswerte

Nein, eine bemerkenswerte Schlussfolgerung.

Hayır, hayır, İnanılmaz bir tümdengelim.

Eine bemerkenswerte, technische Leistung.

Bu olağanüstü bir mühendislik başarısı.

Ich empfange einige bemerkenswerte Daten.

Bazı fevkalade veriler alıyorum.

Eine bemerkenswerte ÄhnIichkeit.

Olağanüstü bir benzerlik.

Ich erlebte etwas. .sehr Bemerkenswertes.

Çok fevkâlade bir şeye tanıklık ettim.

Ein bemerkenswertes Gerät.

Görülmemiş bir aygıt.

Sie ist bemerkenswert.

O fevkalade biri.

Sein bemerkenswert analytisches Denken.

Şaşılır derecede analitik ve serinkanlı.

Eine bemerkenswerte Idee, Sir.

Çok ilginç bir fikir, efendim.

Sie sind wirklich eine bemerkenswerte Lebensform, Odo.

Gerçekten olağanüstü bir yaşam formusun, Odo.