benötige

Aber ich benötige einen Adapter für meinen Computer.

Ama benim bilgisayar için adaptöre ihtiyacım var.

Wir werden viel mehr Blut benötigen.

Çok daha fazla kana ihtiyacımız olacak.

Aber wir werden mehr Hilfe benötigen.

Ama biraz daha yardıma ihtiyacımız olacak.

Warum sollten Sie ein Hotelzimmer benötigen?

Neden bir otel odasına ihtiyacınız var ki?

Ich benötige einen kleinen Gefallen.

Küçük bir iyiliğe ihtiyacım var

Ein übergewichtiger Geist benötigt keine Diät!

Aşırı kilolu bir ruhun rejime ihtiyacı yok!

Eine andere Sebaceanerin benötigt eine Behandlung.

Başka bir Sebasyalının daha tedaviye ihtiyacı var.

Wir benötigen eine angemessene Geschichte.

Düzgün bir hikayeye ihtiyacımız var.

Benötigen Sie sonst noch etwas?

Başka bir ihtiyacınız var mı?

Ich benötige eine Kopie davon.

Ben de bundan bir kopya istiyorum.