German-Turkish translations for benehmen:

davranış, davranmak · hareket · tavır · other translations

benehmen davranış, davranmak

Dann benimm dich wie ein Mensch.

O zaman insan gibi davran.

Einige Tiere benehmen sich seltsam.

Bazı hayvanlar garip davranıyor.

Peggy Sue sich merkwürdig benommen hat in letzter Zeit?

Peggy Sue son günlerde biraz garip davranıyor.

Click to see more example sentences
benehmen hareket

Sie benehmen sich wie ein Tier.

Bir hayvan gibi hareket ediyorsunuz.

benehmen tavır

Du benimmst dich wie ein trotziges Kind.

Suratını asan bir çocuk gibi tavır takınıyorsun.