German-Turkish translations for bereiten:

hazırlamak · hazır · etmek · yapmak · other translations

bereiten hazırlamak

Dann bereite Sie auf einen glorreichen Tod vor.

O zaman onları görkemli bir ölüme hazırla!

Eka, bereite ein Friedensabkommen mit den Gotos vor!

Eka, Goto'lar için bir barış paketi hazırla.

Bereite bitte das Brustbeinkabel vor, Boki.

Boki, sternal kabloyu hazırla lütfen.

Click to see more example sentences
bereiten hazır

Vielleicht ist die Welt bereiter, als du denkst.

Belki de dünya senin düşündüğünden daha çok buna hazırdır.

Bereiten euch auf Whiteouts und Blizzard-artige Umstände vor.

Görüş alanının kısalmasına ve tipiye benzer durumlara hazırlıklı olun.

Die Deutschen bereiten einen Gegenangriff vor.

Alman ordusu bir karşı taarruza hazırlanıyor.

Click to see more example sentences
bereiten etmek

Bereiten Sie Notfall-Maßnahmen für jeden möglichen Einschlagsort vor.

İsabet edebileceği her yer için acil durum olasılıklarına karşı hazırlanmalı.

bereiten yapmak

Bereite Zwei Jumper vor.

Şunu iki jumper yap.