German-Turkish translations for berichten:

rapor · raporlamak · bildirmek · anlatmak · other translations

berichten rapor

Danke für Ihren Bericht.

Rapor için teşekkür ederim.

Sein ballistischer Bericht ist interessant.

Balistik rapor ilginizi çekebilir.

Mr La Forge, Bericht.

Bay La Forge, rapor.

Click to see more example sentences
berichten raporlamak

Diese Berichte sind inakzeptabel.

Bu raporlar kabul edilemez.

Diese Berichte sind für mich und General Short sehr nützlich.

Bu raporlar General Short ve benim için son derece faydalı oluyor.

Das sind Berichte von Menschenrechtsgruppen, und dieser hier vom regionalen Direktor der UNIFIL für Zentralafrika.

Bu raporlar insan hakları gruplarından ve bu da UNIFIL'in Orta Afrika bölgesi yöneticisinden.

Click to see more example sentences
berichten bildirmek

Sie berichten, die ganze Hydra-Basis wurde zerstört.

Tüm Hydra üssünün yok edildiğini bildirdiler. Güzel.

Techniker der Alpha-Ebene, Bericht an die Überwachungsstationen.

Alfa teknisyenleri, gözlem istasyonlarına durumunuzu bildirin.

Alle ES.W.A.T. Truppen, Status berichten.

Tüm ES.W.A.T. birlikleri durumunuzu bildirin.

Click to see more example sentences
berichten anlatmak

Berichten Sie von Travis Walton.

Bana Travis Walton'ı anlat.