German-Turkish translations for berichtigen:

düzeltmek · öldürmek · other translations

berichtigen düzeltmek

Musst du immer die Leute so berichtigen?

Hep insanları böyle düzeltmek durumunda mısın?

Fella, du wurdest erwählt, alle großen Falschmeldungen der Originalstory von Cinderella zu berichtigen.

Fella, orijinal Sindirella hikayesinin neden olduğu bütün yanlışları düzeltmek için seçildin.

berichtigen öldürmek

Ihre Zähne wurden postmortal berichtigt?

Dişleri öldükten sonra düzeltilmiş?