German-Turkish translations for beschäftigen:

meşgul olmak · meşgul etmek · çalıştırmak · rahatsız etmek · other translations

beschäftigen meşgul olmak

Kinder, eure Lehrerin ist heute nachmittag sehr beschäftigt.

Çocuklar, öğretmeniniz bu öğleden sonra çok meşgul olacak.

Al ist gerade sehr beschäftigt.

Mike. Al oldukça meşgul şu an.

Du hast gesagt, du wärst beschäftigt.

Sen meşgul olduğunu söyledin, ben de

Click to see more example sentences
beschäftigen meşgul etmek

Muss sie da oben etwas beschäftigt halten.

Bir şey onları yukarıda meşgul ediyor.

Oder will mich einfach beschäftigen.

Ya da sadece beni meşgul ediyor.

Die kokette Lady beschäftigt ihn.

Cilveli kadın onu meşgul ediyor.

Click to see more example sentences
beschäftigen çalıştırmak

Trinity ist im Schulsystem beschäftigt.

Üçlemeci eğitim sisteminde çalışıyor.

Ich war in der Unterhaltungs-Branche beschäftigt.

Buradaki bir gösterişi işinde çalışıyordum.

Perelli beschäftigt Wrestler.

Perelli güreşçilerle çalışıyor.

beschäftigen rahatsız etmek

Ich denke, das beschäftigt mich.

Sanırım, bu beni rahatsız ediyor.