German-Turkish translations for beschwichtigen:

yatıştırmak · other translations

beschwichtigen yatıştırmak

Schmeichelei, um eine bösartige Narzisstin zu beschwichtigen, eine alberne Taktik.

İflah olmaz bir narsisti pohpohlayarak yatıştırmak işe yaramaz bir taktiktir.