German-Turkish translations for beseitigen:

kaldırmak · ortadan kaldırmak · kurtulmak · yok etmek · other translations

beseitigen kaldırmak

Also was wird das, lose Enden beseitigen?

Peki bu ne, yarım kalmış işleri mi bitireceksin?

Wir haben ihn beseitigt, Maman!

Biz, Anne onu ortadan kaldırmış olduk.

Den haben wir beseitigt, Maman.

Biz onu ortadan kaldırmış olduk.

beseitigen ortadan kaldırmak

Wir haben ihn beseitigt, Maman!

Biz, Anne onu ortadan kaldırmış olduk.

Den haben wir beseitigt, Maman.

Biz onu ortadan kaldırmış olduk.

beseitigen kurtulmak

Beseitige Ashurs Mann.

Ashur'un adamından kurtul.

beseitigen yok etmek

Versuche, Sensorinterferenzen zu beseitigen.

Algılayıcı etkileşimini yok etmeye çalışıyorum.