German-Turkish translations for besetzen:

işgal etmek · ele geçirmek · other translations

besetzen işgal etmek

Dies ist eine besetzte Schule!

Burası işgal edilmiş bir okul!

Dann haben die Russen Rumänien besetzt.

Sonra Ruslar Romanya'yı işgal ettiler.

Die Arbeits und Obdachlosen haben verlassenes Land besetzt.

İşsizler ve evsizler terk edilmiş toprakları işgal ettiler.

Click to see more example sentences
besetzen ele geçirmek

Clara will einen neuen Körper besetzen.

Clara yeni bir bedeni ele geçirmek istiyor.

Sie will Savannahs Körper besetzen.

Savannah'nın bedenini ele geçirecek.