German-Turkish translations for besichtigen:

ziyaret etmek · other translations

besichtigen ziyaret etmek

Geh deine Rinder besichtigen.

Git de sığırlarını ziyaret et.