German-Turkish translations for besitzen:

varmak, var · olmak · sahip olmak · bulmak · other translations

besitzen varmak, var

Sie besitzen einen braunen Toyota-Corrola?

Kahverengi bir Toyota Corolla'nız var mı?

Jetzt weiß ich Dinge, ich besitze Dinge.

Şimdi, bildiğim ve sahip olduğum şeyler var.

Auch ein Mehrfach-Mörder kann Qualitäten besitzen.

Seri katillerin bile iyi yönleri vardır.

Click to see more example sentences
besitzen olmak

Jetzt weiß ich Dinge, ich besitze Dinge.

Şimdi, bildiğim ve sahip olduğum şeyler var.

Kannst du jemals wirklich ein Pferd besitzen?

Gerçekten bir ata sahip olabilir misin?

Du wolltest mich besitzen.

Bana sahip olmak istedin.

Click to see more example sentences
besitzen sahip olmak

Jetzt weiß ich Dinge, ich besitze Dinge.

Şimdi, bildiğim ve sahip olduğum şeyler var.

Kannst du jemals wirklich ein Pferd besitzen?

Gerçekten bir ata sahip olabilir misin?

Ich hoffe, dass Sie sich über alles, was Sie besitzen, unschlüssig sind, weil toxischer Schimmel überall sein könnte.

Umarım sahip olduğun her şey için bu kararsızlığın vardır. Çünkü toksik küf her yerde olabilir.

Click to see more example sentences
besitzen bulmak

Ich besitze Dossiers mit interessanten Fakten.

İçerisinde ilginç gerçeklerin bulunduğu bir dosyam var.