German-Turkish translations for besorgen:

endişe etmek · temin etmek · elde etmek · ele geçirmek · other translations

besorgen endişe etmek

Ich bin besorgt wegen Simon.

Simon için endişe ediyorum.

Als Sicherheitschef ist es meine Pflicht, besorgt zu sein.

Güvenlik şefi olarak, endişe etmek benim görevim.

Barry Cameron war um die Sicherheitsvorkehrungen besorgt.

Barry Cameron güvenlik için endişe ediyordu.

besorgen temin etmek

Jemand besorge eine Orgel

Biri bir org temin etsin

Du hast die Knarre besorgt, oder nicht?

Silahı sen temin ettin, değil mi?

besorgen elde etmek

Wir mussten zwei Mausoleumswächter töten, um es zu besorgen.

Onu elde etmek için mezardaki iki muhafızı öldürmek zorunda kaldık.

besorgen ele geçirmek

Ich musste ihr nur die Prüfungsfragen besorgen.

Tek yapmam gereken sınav sorularını ele geçirmekti.