German-Turkish translations for bestellen:

sipariş · sipariş etmek · söylemek · ısmarlamak · ekmek · other translations

bestellen sipariş

Nein, für einen Jungen hatte ich aber nichts bestellt.

Hayır, hayır ben hiçbir oğlan için hiçbir şey sipariş etmedim.

Ich hätte Bullen-Eier bestellen sollen.

Boğa taşağı sipariş etmeliydim!

Möchten Sie jetzt bestellen?

Şimdi mi sipariş edeceksiniz?

Click to see more example sentences
bestellen sipariş etmek

Nein, für einen Jungen hatte ich aber nichts bestellt.

Hayır, hayır ben hiçbir oğlan için hiçbir şey sipariş etmedim.

Ich muss Essen bestellen.

Yemek sipariş etmem lazım.

Oh, ich habe schon etwas bestellt

Ben orada bir şey sipariş etmiştim

Click to see more example sentences
bestellen söylemek

Du hast für mich bestellt?

Benim için de mi söyledin?

Er bestellte Apfelkuchen und sagte

Elmalı turta söyledi ve şöyle dedi:

Bitte, bitte sag mir, dass du Salat fürs Abendessen bestellt hat

Lütfen, lütfen akşam yemeği için salata sipariş ettiğini söyle

Click to see more example sentences
bestellen ısmarlamak

Ich bestelle Titanspitzen und eine stärkere Waffe.

Titanyum uçlar ve daha güçlü fırlatıcılar ısmarlıyorum.

Bestellst du mir einen Drink?

Bana bir içki ısmarlar mısın?

Auf Anguilla hab ich mal einen "Screaming Orgasm" bestellt.

Bir defasında Anguilla'daydık, ben 'Çığlık Çığlığa Orgazm' ısmarladım

bestellen ekmek

Wenn du das Knoblauchbrot magst, sollte ich vielleicht die Lasagne bestellen.

Yani sarımsaklı ekmek istiyorsan belki de ben lazanya istemeliyim.