German-Turkish translations for bestimmen:

kesmek · seçmek · karar vermek · belirlemek · other translations

bestimmen kesmek

Meins ist bestimmt verkatert!

Benimki akşamdan kalma, orası kesin.

Ist bestimmt schlimmer, oder?

Daha kötüdür kesin, değil mi?

Da ist bestimmt Blut drin.

Bunda kesin kan var.

Click to see more example sentences
bestimmen seçmek

Wenn wir die Brennpunkte auswählen, müssen wir bestimmte Berufsgruppen bedenken.

Önceliğimizi seçerken belli meslek alanlarını göz önünde bulundurmalıyız.

Und diese Maschine wurde nicht modifiziert, um bestimmte Menschen anzupeilen.

Ve bu makine belirli insanları hedef seçmek için ayarlanmadı.

Alle Bilder hier sind für Reichsmarschall Göring bestimmt.

Tüm bu resimler Mareşal Göring tarafından seçildi.

Click to see more example sentences
bestimmen karar vermek

Ich bestimme lieber selbst!

Ben kendi adıma karar veririm.

Du bestimmst, du entscheidest.

Buna kendin karar verirsin.

Aber was die Supreme Court-Entscheidung in Kelo anbelangt, wird Gemeinnützigkeit quantitativ, und nicht qualitativ bestimmt.

Ama Kelo Yüksek Mahkemesi'ne göre halk yararları çoğunluğa göre karar verilir niteliğe göre değil.

bestimmen belirlemek

Und wir bestimmen und bekräftigen und optimieren Ihre vertikale Fluidität.

Ve tabii dikey seyyaliyetinizi belirlemek, güçlendirmek ve modernize etmek için

Die rote Gitarre und das Pfefferminzbonbon bestimmten die Ästhetik der Band.

Kırmızı gitar ve şeker torbası grubun estetik duruşunu belirledi.

Dieser eine Tag, dieser eine Moment, bestimmte den Rest seines Lebens.

Tek bir gün, o bir an hayatının geri kalanını belirledi.