German-Turkish translations for besuchen:

etmek · ziyaret etmek · gitmek · devam etmek · almak · other translations

besuchen etmek

Sie müssen mich dann besuchen.

O zaman beni ziyaret etmelisin.

Keine Angst, ich besuche dich.

Merak etme, seni görmeye gelirim.

Warum sonst würde er Konkurrenzunternehmen während seiner Freizeit Besuche abstatten?

Yoksa neden boş vakitlerinde çalıştığı firmanın rakiplerini ziyaret etsin ki?

Click to see more example sentences
besuchen ziyaret etmek

Sie müssen mich dann besuchen.

O zaman beni ziyaret etmelisin.

Solltest uns öfter besuchen.

Bizi daha sık ziyaret etmelisin.

Wer kommt Grand-maman besuchen?

Kim büyükanneyi ziyaret etmek ister?

Click to see more example sentences
besuchen gitmek

Ich werde einen alten Freund besuchen.

Ben eski bir arkadaşımı görmeye gidiyorum.

Morgen werden wir zuerst Penguin besuchen.

Yarın ilk Penguen'i görmeye gideceğiz. Haklısın.

Ich wollte einen Freund besuchen.

Bir arkadaşı ziyarete gittim.

Click to see more example sentences
besuchen devam etmek

Commander Barclay und der Doktor werden Sie weiterhin besuchen.

Komutan Barclay ve Doktor seni ziyaret etmeye devam edecekler.

besuchen almak

Ich besuche die Brennereien und lerne vielleicht Dudelsack spielen.

İçki fabrikalarını gezer ve belki bir de gayda alırım.