German-Turkish translations for betrügen:

ihanet etmek · hile yapmak · kandırmak · aldatmak · other translations

betrügen ihanet etmek

Ihr habt mich betrogen.

Siz bana ihanet ettiniz.

Habe ich dich betrogen oder hast du mich betrogen?

Ben mi sana ihanet ettim, sen mi bana ihanet ettin?

Du hast mich betrogen, Gaius.

Bana ihanet ettin Gaius.

Click to see more example sentences
betrügen hile yapmak

Du hast betrogen, Louis.

Sen hile yaptın, Louis.

Dann beschuldigte jemand ihn des Betrügens.

Sonra aranızdan biri onu hile yapmakla suçladı.

Du hast betrogen und du hast verloren!

Sen hile yaptın! Ve sen kaybettin!

Click to see more example sentences
betrügen kandırmak

Du hast mich wieder einmal betrogen, du scheinheiliger Heuchler!

Beni bir kez daha kandırdın. Sen korkak ve ikiyüzlüsün!

Das Übliche Gelogen, betrogen, köderte mich wieder, verließ mich wieder.

Her zamanki şeyler yalan, aldatma tekrar kandırdı ve tekrar terk etti.

Einmal uns betrogen: Schande über dich.

Bizi bir kere kandırdın, yazıklar olsun sana!

Click to see more example sentences
betrügen aldatmak

Betrügen bedeutet verstecken, lügen.

Aldatmak saklamak, yalan söylemek demektir.