German-Turkish translations for betragen:

olacak · varmak · etmek · other translations

betragen olacak

Er kann einen Betrug eine Meile Entfernung erkennen.

O bir mil uzakta bir dolandırıcılık nokta olabilir.

Was genau willst du mit diesem Physiotherapie-Betrug überhaupt erreichen?

Tam olarak ne düşünüyordun bu fizik tedavi dümenini başarıyla tamamlayacağınızı mı?

Aber das wäre Betrug.

Ama bu hile olur.

Click to see more example sentences
betragen varmak

Wir hätten da Erpressung, Betrug

Şantaj var, dolandırıcılık var.

Sie ist eine exotische Tänzerin mit Verurteilungen wegen Betrug, Diebstahl und Prostitution.

O bir var egzotik dansçı dolandırıcılık için mahkumiyet ile, hırsızlık ve fuhuş.

In jedem Spiel und Betrug git es einen Gegner und ein Opfer.

Her hile ve oyunda, daima bir rakip ve daima bir kurban vardır.

betragen etmek

Seinen Betrug weiter aufrechterhaltend, sieht Virgil Louise jetzt häufiger.

Yalanlarına devam ederek Virgil Lousie ile daha sık görüşmeye başlar.

Ja, aber Betrug oder nicht Betrug, jemand finanziert es.

Evet ama dolandırıcı ya da değil, birileri finanse ediyor.