German-Turkish translations for betreffend:

ilgili · other translations

betreffend ilgili

Nein, diese Krankheit betrifft andere gesellschaftliche Schichten.

Hayır, o hastalık başka sosyal sınıfları ilgilendiriyor.

Du vergisst eine Sache, Billy Loomis betreffend.

Billy Loomis'le ilgili bir şeyi unutuyorsun.

Und das betrifft mich wie?

Bu beni nasıl ilgilendiriyor?

Click to see more example sentences