German-Turkish translations for betroffen:

ilgili · etkilenmiş · other translations

betroffen ilgili

Nein, diese Krankheit betrifft andere gesellschaftliche Schichten.

Hayır, o hastalık başka sosyal sınıfları ilgilendiriyor.

Du vergisst eine Sache, Billy Loomis betreffend.

Billy Loomis'le ilgili bir şeyi unutuyorsun.

Und das betrifft mich wie?

Bu beni nasıl ilgilendiriyor?

Click to see more example sentences
betroffen etkilenmiş

Ist Midwich auch betroffen?

Midwich de etkilenmiş midir?