German-Turkish translations for betten:

yatak · uzatmak · düşünmek · other translations

betten yatak

Wir haben hier ein Bett für Sie.

Burada senin için bir yatak var.

Unter deinem Bett?

Yatağın altında mı?

Du hast ein warmes Bett einer Freundin vorgezogen.

Bir dost yerine sıcak bir yatağı tercih ettin.

Click to see more example sentences
betten uzatmak

Jetzt heb die auf und leg dich aufs Bett.

Şimdi o yerdekileri al ve yatağa uzan.

betten düşünmek

Bette, was denkst du darüber?

Bette Sen bu konuda ne düşünüyorsun?