German-Turkish translations for beurteilen:

değerlendirmek · other translations

beurteilen değerlendirmek

Wir beurteilen das Potenzial dieses Lebensraums.

Bu çevrenin potansiyel değerini belirleyecek taramalar için.