bin's

Sie ist auch ein Shifter, stimmt's?

O da bir şekil değiştiren, değil mi?

Elliot's Freundin ist heute Nachmittag ausgezogen.

Elliot'ın kız arkadaşı bu öğleden sonra taşındı.

Hallo, kleiner Bruder, ich bin's wieder.

Selam küçük kardeşim! Yine ben.

Nein, aber Mrs.Bellfield's Katze ist verschwunden.

Hayır ama Bayan Bellfield'in kedisi kayıp.

Ich dachte immer Harry's Kodex wäre eine Sofort-Kreativ-Problemlösung,

Her zaman Harry'nin kodunun yaratıcı sorun çözme metodu olduğunu düşündüm,

Ein gutes Gespräch ist keine Zeitverschwendung, stimmt's?

İyi bir sohbete vakit harcamak denemez, değil mi?

Aber sie sind Jor-El's Orakel.

Ama sen Jor-el'in kahiniydin.

Sie sind eine S.H.I.E.L.D.-Agentin.

Sen bir S.H.I.E.L.D. ajanısın.

Vielleicht bist du's. Oder vielleicht träume ich.

Belki öylesin. Ya da ben rüya görüyorum.

Harry's Vergangenheit ist wie ein Minenfeld.

Harry'nin geçmişi tam bir mayın tarlası.