German-Turkish translations for binden:

kravat · other translations

binden kravat

Deine Krawatte oder die Anarchisten-Binde?

Kravat yoksa anarşistlerin atkısı mı?