German-Turkish translations for binnen:

içinde · other translations

binnen içinde

Bürgermeister Loewen, Harrison Beecher, Schibetta, Kirk, und jetzt Kareem Said, alle binnen weniger Wochen ermordet.

Başkan Loewen, Harrison Beecher, Schibetta, Kirk, şimdi de Kareem Said, birkaç hafta içinde öldürüldüler.

Das habe ich binnen zwei Stunden gefunden.

Bunu sadece iki saat içinde buldum.

Valerie Castillo verblutete zu Tode binnen Minuten.

Valerie Castillo birkaç dakika içinde kan kaybından ölmüş.