German-Turkish translations for bis jetzt:

şimdiye kadar · henüz · other translations

bis jetzt şimdiye kadar

Jetzt sind sie bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.

Ama şimdi tanınmayacak kadar yanmış hâldeler.

Bis jetzt haben sie nichts gefunden.

Şimdiye kadar hiçbir şey bulamadılar.

Bis jetzt noch nie, aber

Şimdiye kadar hiç, ama

Click to see more example sentences
bis jetzt henüz

Nein, bis jetzt nichts.

Hayır, henüz bir şey yok.

Nichts, bis jetzt.

Hiçbir şey. Henüz.

Bis jetzt nichts, Sheriff.

Henüz bir şey yok Şerif.