German-Turkish translations for bislang:

şimdiye kadar · henüz · other translations

bislang şimdiye kadar

Das ist unser bislang größter Versorgungseinsatz.

Bu şimdiye kadarki en büyük yardım girişimimiz.

Und was tat die Polizei bislang?

Peki Polis şimdiye kadar ne yaptı?

bislang henüz

Bislang wurde nichts bestätigt.

Henüz hiçbir şey doğrulanmadı.