German-Turkish translations for blicken:

bakmak · göz atmak · other translations

blicken bakmak

Blicke, eine Zigarettenspitze, ein grünes Halstuch

Bakışlar, bir sigaralık ve yeşil bir eşarp.

Ich habe diesen Blick oft gesehen, aber nie in den Augen eines Zylons.

Bu bakışı çoğu kez gördüm ama bir Saylonun gözlerinde değil.

Siehst du diesen Blick Terry?

O bakışı gördün mü, Terry?

Click to see more example sentences
blicken göz atmak

Haben Sie einen Blick in Dr. Lecters Kalender erhascht?

Dr. Lecter'ın takvimine bir göz attın galiba?