German-Turkish translations for bloß:

sadece · yalnız, yalnızca · ancak · açık · fakat · other translations

bloß sadece

Sie ist bloß ein Roboter

O sadece bir robot.

Wir sind bloß neugierig.

Biz sadece merak ettik.

Ich bin bloß ein Filmemacher.

Ben sadece bir film yapımcısıyım.

Click to see more example sentences
bloß yalnız, yalnızca

Bloß nervöser Reflex.

Yalnızca bir refleksti.

Er ist bloß ein Bettler.

O yalnızca bir dilenci.

Der Tod ist kein Ende, sondern bloß der Anfang.

Ölüm son değil, ama yalnızca bir başlangıçtır.

Click to see more example sentences
bloß ancak

Die Opulenz und Vielgestaltigkeit dieses Kronleuchters findet ihresgleichen bloß in Adelspalästen.

Bu muhteşem şamdanın zenginliği ve karmaşıklığı ancak asillerin saraylarında görülür.

bloß açık

Ich möchte bloß eine Sache klarstellen.

Bir şeyi açığa kavuşturmak istiyorum.

bloß fakat

Aber das ist bloß eine weitere Lüge, oder nicht?

Fakat, bu da başka bir yalan değil mi?