bras

Fertig, und Port de bras nach vorne und hoch.

Hazır, ve kolları öne uzatın, ve yukarı.

Ganze Port de bras nach hinten.

Tam port de bras arkaya.