German-Turkish translations for charmant:

çekici · etkileyici · büyüleyici · sevimli · hoş · alımlı · tatlı · şirin · cazibeli · other translations

charmant çekici

Ich meine Ausländer, aber trotzdem charmant.

Demek istediğim yabancı, fakat yine de çekici.

Sie sind charmant genug, stimmts?

Yeterince çekicisin değil mi?

Austin ist sehr charmant, sehr sanftmütig

Austin çok çekici, çok cazibeli,

Click to see more example sentences
charmant etkileyici

Bitte, sei heute Abend charmant.

Ray, lütfen, bu akşam etkileyici ol.

Er ist sicherlich charmant, Mylady.

Kesinlikle çok etkileyici, Hanımım.

Gesponsert von der Landesbildstelle und einem äußerst charmanten Denis.

Ülkenin Resim Kütüphanesi ve etkileyici Denis'in sponsorluğuyla.

Click to see more example sentences
charmant büyüleyici

Ich finde dich unglaublich charmant und intelligent und wunderschön.

Ben seni gerçekten büyüleyici zeki ve güzel buluyorum.

Er ist ein charmantes Genie.

O büyüleyici bir dâhi.

Sie sind charmant, jung und hübsch.

Çok büyüleyici, genç ve çok güzelsiniz.

Click to see more example sentences
charmant sevimli

Sie ist sehr charmant.

Çok sevimli bir kız.

Ich fand sie sehr charmant.

Onları çok sevimli buldum.

Und ich muss sagen Ich finde sie sehr charmant.

Ben de söylemeliyim onu çok sevimli buluyorum.

Click to see more example sentences
charmant hoş

Vielen Dank für lhre charmante Gesellschaft.

Bu çok hoş antrakt için teşekkürler.

Du bist so großartig, charmant und exotisch, Anton.

Ne kadar da harika, hoş ve egzotiksin, Anton.

Sie geben so charmante Partys, Mr. Charles.

Çok hoş partiler veriyorsunuz Bay Charles.

Click to see more example sentences
charmant alımlı

Sie sind zweifellos charmant, aber

Şüphesiz ki hepsi alımlı ama

War das die charmante Miss Monroe?

Bu, alımlı Bayan Monroe mu?

Du bist ein charmanter Junge.

Çok alımlı bir çocuksun.

charmant tatlı

Oder normale Worte gefolgt von einem charmanten Lächeln.

Ya da normal sözlerin ardından tatlı bir gülümseme.

Du bist ja süß und charmant.

Ne kadar tatlı ve çekicisin sen.

Das ist diese charmante junge Dame.

Tabii, bu tatlı genç hanım!

charmant şirin

Du bist süß, gebildet und charmant.

Sen şirin, akıllı ve tatlısın.

charmant cazibeli

Austin ist sehr charmant, sehr sanftmütig

Austin çok çekici, çok cazibeli,