German-Turkish translations for circa:

yaklaşık · other translations

circa yaklaşık

Circa zehn Minuten, Sir.

Yaklaşık on dakika efendim.

In circa acht Minuten sind die Bullen da.

Polisler gelmeden önce yaklaşık sekiz dakikan var.

Vor circa vier Jahren, Herr Kommandant.

Yaklaşık dört yıl önce, sayın Komutanım.

Click to see more example sentences