German-Turkish translations for cool:

sakin · cool · serin · soğukkanlı · other translations

cool sakin

Bleib einfach cool, verstehst du?

Sadece, sakin ol, anlıyor musun?

Ok, alle cool bleiben!

Pekala, herkes sakin olsun!

Bleib cool, Cleveland.

Sakin ol, Cleveland.

Click to see more example sentences
cool cool

Oh, das ist so cool!

Oh, bu çok cool!

Zero cool, und paul Cook, alias Lord Nikon.

Zero Cool, ve paul Cook, diğer adıyla Lord Nikon.

Snake Doctor hier, Cool Breeze hier.

Snake Doctor burada, Cool Breeze burada,

Click to see more example sentences
cool serin

Den cooleren Weg.

Serin bir yol..

Hey, das ist nicht cool, Arschloch!

Hey, bu yaptığın hoş değil sersem!

Ja. Das wäre cool.

Evet o serin olur. .

cool soğukkanlı

Cool verpackte sadistische Warnung.

Soğukkanlılıkla verilmiş sadistçe uyarı.

Arnold, dem Starken, und Mr. Cool?

Güçlü Arnold ve Bay Soğukkanlı'ya?