German-Turkish translations for dünn:

zayıf · ince · sıska · other translations

dünn zayıf

Dünn, hübsch, großer Busen.

Zayıf, güzel, koca memeli.

Er hieß OH Dong-soo, ein Mann so dünn und bleich wie Papier. Ihn plagte ein unaufhörlicher Schluckauf.

İsmi Oh Dong soo'ymuş, o kadar zayıf, o kadar solgunmuşki ve hiç geçmeyen bir hıçkırığı varmış.

Groß und dünn, großer, brauner Mantel.

Uzun ve zayıf; kahverengi paltolu.

Click to see more example sentences
dünn ince

Hotelwände können dünn sein.

Otel duvarları ince olabiliyor.

Eine Molekülfabrik Mann, wie dünn ist die denn?

Tek moleküllü kumaş. Ne kadar da ince?

Chips sind aus gutem Grund dünn und aus Plastik.

Markaların plastik ve ince olmasının bir sebebi var.

Click to see more example sentences
dünn sıska

Vielleicht ein bisschen dünn geraten, aber gar nicht übel.

Biraz sıska belki de, ama fena değil.Hiç fena değil.

Außerdem sind die Mädels alle dünn.

Ayrıca onların hepsi sıska kızlar.