German-Turkish translations for dafür:

bunun için · onun için · other translations

dafür bunun için

Bei allem Respekt, ich glaube, dafür haben wir keine Zeit.

Saygısızlık etmek istemem ama, sanırım bunun için vaktimiz yok.

Ich hätte alles dafür gegeben.

Bunun için her şeyi yapardım.

Dafür hätte ich viel mehr verdient.

Bunun için daha fazlasını hak etmiştim.

Click to see more example sentences
dafür onun için

Sie sollte auch dafür hier sein.

Bunun için o da burada olmalı.

Dafür habe ich etwas.

Onun için bir şeyim var.

Ein wenig spät dafür jetzt.

Onun için biraz geç kaldınız.

Click to see more example sentences