German-Turkish translations for daher:

ondan · o yüzden · bu nedenle · oradan · bunun için · bundan dolayı · other translations

daher ondan

Vielleicht denkst du deswegen, ich sei hübsch und daher glaube ich

Belki de o yüzden güzel olduğumu düşünüyorsun, ben de

Daher hat er keinen Grund, uns zu helfen.

O yüzden bize yardım etmesi için bir nedeni yok.

Er beschloss daher, sie umzubringen.

Bu yüzden onu öldürmeye karar verdi.

Click to see more example sentences
daher o yüzden

Vielleicht denkst du deswegen, ich sei hübsch und daher glaube ich

Belki de o yüzden güzel olduğumu düşünüyorsun, ben de

Daher hat er keinen Grund, uns zu helfen.

O yüzden bize yardım etmesi için bir nedeni yok.

Er beschloss daher, sie umzubringen.

Bu yüzden onu öldürmeye karar verdi.

Click to see more example sentences
daher bu nedenle

Daher wird es einen Geisel-Austausch geben, bevor wir beginnen. Weise.

Bu nedenle, güvenmeye başlamadan önce rehine takası olacak.

Daher der unerklärliche, hormonelle Anstieg.

Bu nedenle hormonal yükselme açıklanamadı.

Daher waren die Alten so wichtig für uns.

Bu nedenle Eskiler bizim için bu kadar önemliydi.

Click to see more example sentences
daher oradan

Nein, nein, nicht daher.

Hayır, hayır. Oradan değil.

Daher kommt das hier.

Bu da oradan geliyor.

Daher der Name: Goldständer.

Adı da oradan geliyor."Goldmember

daher bunun için

Heute ist ein wichtiger Tag für mich daher werde ich deiner Anfrage entgegenkommen.

Bugün benim için önemli bir gün. Bu yüzden isteğini yerine getireceğim.

Daher waren die Alten so wichtig für uns.

Bu nedenle Eskiler bizim için bu kadar önemliydi.

daher bundan dolayı

Daher haben Sie editorische Diskretion, Mr. Gross?

Bundan dolayı yazımsal bir gizliliğiniz var, Bay Gross.