German-Turkish translations for dahin:

o zaman · oraya · şuraya · o yana · other translations

dahin o zaman

Bis dahin ist Mr. Langford hoffentlich wohlbehalten zurück. Harry, das reicht.

Umarım o zamana kadar Bay Langford'unuzu sağ salim geri getiririz.

Bis dahin hatte ich eine gute Schafzucht betrieben.

O zamana kadar güzel bir koyun çiftliği işletiyordum.

Was soll ich denn bis dahin tun?

O zamana kadar ben ne yapacağım?

Click to see more example sentences
dahin oraya

Und jetzt erzählst du uns, Freundchen Hirte, wie wir schneller und ungefährlicher dahin kommen

Ve şimdi bize anlatıyorsun, çoban arkadaşım, daha hızlı ve tehlikesiz nasıl oraya gideriz.

Aber dahin gehe ich jetzt.

Ama şimdi oraya gidiyorum.

Du wolltest woanders sein, aber wie kommst du dahin?

Başka yerde olmak istedin ama oraya nasıl varacaktın?

Click to see more example sentences
dahin şuraya

Und dieser Tisch und der Flechtteppich dahin.

Şu masa ve örgülü kilim şuraya ait.

Und leg den Schlüssel genau dahin.

Anahtarı da tam şuraya koy.

Setz dich dahin.

Git şuraya otur.

Click to see more example sentences
dahin o yana

Bis dahin, immer schön hochhalten.

O zamana kadar aleti yanından ayırma.