German-Turkish translations for damalig:

zamanki · o zamanki · other translations

damalig

Und einige Kioske verkaufen Zeitungen aus der damaligen Zeit.

Ayrıca, bir kaç gazete baiinde de o dönemin gazeteleri satıIıyor.

Da ist Calo, einer meiner damaligen Leibwächter.

Bu, Calo, eski günlerdeki korumalarımdan biri.

Gluants damalige Freundin war Xania, ein weltbekannter Popstar.

Gluant ' ın o sıradaki kız arkadaşı uluslararası popstar Xania.