German-Turkish translations for daneben:

yanında · other translations

daneben yanında

Earl sitzt gleich daneben.

Earl, hemen yanında oturuyor.

Um, da ist ein kaputtes CT im Keller, daneben ist ein kaputter Argonlaser und ein kaputtes Röntgengerät.

Bodrumda bozuk bir C.T. makinesi var tam yanında bozuk bir argon lazeri ve bir görüntüleme cihazı var.

Mit einem Sternchen daneben.

Yanında bir hatırlatma işaretiyle.

Click to see more example sentences