German-Turkish translations for dankbar sein für:

müteşekkir olmak · other translations

dankbar sein für müteşekkir olmak

Was, soll ich etwa dankbarer sein für Ihren glanzlosen Einsatz?

Ne yani senin donuk gayretin için müteşekkir mi olmam gerekiyor?