German-Turkish translations for danke schön:

teşekkürler, teşekkür · teşekkür ederim · çok teşekkürler · çok teşekkür ederim · other translations

danke schön teşekkürler, teşekkür

Danke für einen schönen Abend.

Bu güzel akşam için teşekkürler.

Auflegen, danke schön.

Kapat, teşekkür ederim.

Finch. Danke schön.

Finch, teşekkür ederim.

Click to see more example sentences
danke schön teşekkür ederim

Eine Flöte! Danke schön.

Bir flüt, teşekkür ederim!

Oh, danke schön.

Oh, teşekkür ederim.

Danke für den schönen Abend, Mr. Potshot.

Bu güzel zaman için teşekkür ederim, Bay Boşfişek.

Click to see more example sentences
danke schön çok teşekkürler

Es ist wirklich schön. Danke.

Gerçekten çok güzel, teşekkürler.

Danke schön, vielen Dank, Polly.

Teşekkürler, çok teşekkürler Polly.

Danke schön, Travis.

Çok teşekkürler, Travis.

Click to see more example sentences
danke schön çok teşekkür ederim

Rot steht dir so gut, Schatz. Danke, der ist schön.

Kırmızı sana güzel gidiyor tatlım teşekkür ederim, çok güzel

Oh mein Gott, danke schön.

Tanrım, çok teşekkür ederim.