German-Turkish translations for dann:

o zaman · sonra, sonradan · bir · o halde · öyleyse · ondan sonra · ardından · yeniden · şöyle · o vakit · bundan başka · other translations

dann o zaman

Dann wird hieraus ein Einkaufszentrum, denn niemand gewinnt Enteignungs-Fälle.

O zaman burasi avm olacak çünkü kimse istimlak davalarini kazanamaz.

Dann werde ich Sie töten müssen.

O zaman seni öldürmek zorunda kalacağım.

Aber wann sehe ich dich denn dann?

Ama o zaman seni nasıl göreceğim?

Click to see more example sentences
dann sonra, sonradan

Dann ist noch etwas anderes passiert.

Sonra, başka bir şey daha oldu.

Dann rannte ich.

Sonra ben kaçtım.

Erst heilen, dann reden.

Önce ilaç, sonra konuşma.

Click to see more example sentences
dann bir

Diese unglücklichen Seelen immer ein junges Paar "werden dann lebendig begraben.

Bu talihsiz insanlar, her zaman genç bir çift oluyor ve diri diri gömülüyorlar.

Dann denke ich, ich höre Dinge.

Sonra sanırım bir şeyler duyuyorum.

Dann haben wir kein Problem.

O zaman bir problemimiz yok.

Click to see more example sentences
dann o halde

Dann ist sie eine Gefahr für dich.

O halde senin için bir tehlike.

Dann feuere sie einfach.

O halde kov gitsin.

Dann werde ich läuten.

O halde zili çalarım.

Click to see more example sentences
dann öyleyse

Warum haben Sie mich dann angelogen?

Öyleyse neden bana yalan söyledin?

Dann morgen früh.

Öyleyse, yarın sabah.

Dann wäre ich hineingefallen.

Öyleyse ben o tuzağa düştüm.

Click to see more example sentences
dann ondan sonra

Dann vielleicht bis später.

Belki sonra görüşürüz o zaman.

Doch dann sagte ich:

Sonra dedim ki ona,

Und dann denke ich daran, wie Danny es getan hätte und das ist etwas anderes.

Ve sonra Danny olsa ne yapardı diye düşünüyorum, o da başka bir şey.

Click to see more example sentences
dann ardından

Dann wird nichts passieren.

Ardından bir şey olmayacak.

Professor X, Wolverine, Cyclops, Iceman, dann Storm, Angel, The Beast.

Profesör X, Wolverine, Cyclops, Iceman, ardından Storm, Angel, The Beast

Professor X, Nightcrawler, Wolverine, Cyclops, Iceman, dann Storm, Angel

Professor X, Nightcrawler, Wolverine, Cyclops, Iceman, ardından Storm, Angel

Click to see more example sentences
dann yeniden

Dann können wir wieder eine Familie sein.

O halde yeniden bir aile olabiliriz.

Dann werden wir auferstehen und der große Schmerz wird zurückkehren.

O zaman biz yeniden var olacağız ve büyük acı geri dönecek.

Liebste! Noch eine Nacht und ein Tag und dann bin ich wieder bei Dir.

Sevgilim, bir gün ve bir gece daha yeniden seninle birlikte olacağım,

Click to see more example sentences
dann şöyle

Dann habe ich gesagt:

Ben de şöyle dedim:

Vielleicht ist das langweilig." Und dann sagte sie,

Belki bu sıkıcıdır." Ve sonra o şöyle dedi;

Keiner weiß, was dann geschah, aber meine Lieblingsversion geht so:

Sonra ne olduğunu kimse bilmiyor ama, benim sevdiğim versiyon şöyle;

Click to see more example sentences
dann o vakit

Dann verschwenden wir keine Zeit.

O zaman kaybedecek vaktimiz yok.

Dann haben wir noch etwas Zeit.

O zaman vaktimiz var demektir.

Dann haben wir Zeit.

O zaman vaktimiz var.

Click to see more example sentences
dann bundan başka

Tja, wenn ein Bärchen von einem anderen Bärchen Oralsex fordert, dann ist das sexuelle Belästigung.

Yani, bir panda başka bir pandadan oral seks yapmasını isterse, bu bir cinsel tacizdir.

Also wenn dann sonst nichts weiter ist

Bu yüzden başka bir şey varsa.

Dann finde mir eine andere Antwort.

O zaman bana başka bir cevap bulun.

Click to see more example sentences