German-Turkish translations for darüber:

üzerine, üzerinde · Üstelik · üstüne, üstünde · yukarıda · other translations

darüber üzerine, üzerinde

Ich könnte einfach meine Sani-Uniform nutzen, vielleicht eine Anzugsjacke darüber ziehen?

Bunun yerine tıp üniformamı da kullanabilirim belki üzerime bir de ceket giyiveririm.

Wir haben beide Abhandlungen darüber verfasst.

İkimiz de bunun üzerine yazılar yazdık.

Darüber möchte ich sprechen.

Bunun üzerine konuşmak istiyorum.

Click to see more example sentences
darüber Üstelik

Aber ich komme darüber hinweg.

Ama bunun üstesinden geleceğim.

Aber er kam immer darüber hinweg.

Ama hep bunun üstesinden gelirdi.

darüber üstüne, üstünde

Darüber sind Beteigeuze und Bellatrix, die Schultern des Orion.

Hemen üstünde, diğer taraftakiler, İkizlerevi ve Bellatrik. Oryonun omuzları.

darüber yukarıda

Können wir oben darüber sprechen?

Bunu yukarıda konuşabilir miyiz?