German-Turkish translations for denken:

düşünmek · düşünme · sanmak · düşünce · zannetmek · other translations

denken düşünmek

Charlottes Mutter denkt, ich sei eine krankhafte Lügnerin.

Charlotte'un annesi, benim patolojik bir yalancı olduğumu düşünüyor.

House denkt, es sei zerebrale Vaskulitis.

House, serebral vaskülit olduğunu düşünüyor.

Denkst du an deine Freundin?

Kız arkadaşını düşünüyorsun?

Click to see more example sentences
denken düşünme

Denke weiterhin an mich.

Beni düşünmeye devam et.

Dannfingichan, an Victoria zu denken, undwiesieihrenTraumwahrmacht und nach Deutschland geht.

Sonra Victoria'yı ve hayallerinin peşinden Almanya'ya gidişini düşünmeye başladım.

Nicht einfach nur für Schwachstellen-Analyse, sondern für sehr kreatives Denken.

Sadece savunma analizi için değil, yaratıcı düşünmeleri için de.

Click to see more example sentences
denken sanmak

Ich weiß, du bist so diszipliniert und ich denke wirklich

Biliyorum, sen çok disiplinlisin ve ben gerçekten sandım ki.

Und ich denke, Toofer und Lutz haben auch Mütter.

Ve sanıyorum Toofer'ın ve Lutz'ın da anneleri var.

Ich dachte, du würdest anders denken.

Ben sandım ki: Sen farklısın.

Click to see more example sentences
denken düşünce

Deine ist rationales Denken.

Seninki ise rasyonel düşünce.

Bei Kerzenlicht, denke ich, auf die billig erotische Tour junger Männer mit billig erotischen Gedanken.

Sanırım mum ışığında genç adamları ucuz, erotik düşünceleri, erotik akılları da var!

Es wird eine künstlerische Vision und ein eigenständiges Denken gebraucht.

Sanatsal bir bakışa ve bağımsız düşünceye ihtiyacı vardı.

Click to see more example sentences
denken zannetmek

Aber Charlotte denkt, dass Charles Charles ihr richtiger Vater ist.

Ama Charlotte, Charles Charles'in gerçek babası olduğunu zannediyor.