German-Turkish translations for der Tod:

ölüm · other translations

der Tod ölüm

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.

Kutsal Meryem, Tanrının annesi, biz günahkarlar için dua et. Şimdi ve ölüm saatimizde.

Tausende, die unter diesen Bannern singend in den Tod marschierten.

Binlerce insan bu flamaların altında marş söyleyerek ölüme koştular.

Du bist ein Monster, ein Mörder, eine Spur des Todes folgt dir überall hin.

Sen bir canavar, bir katil gittiği her yere ölüm götüren birisin.

Click to see more example sentences