German-Turkish translations for derart:

bu şekilde · bu kadar · böyle · other translations

derart bu şekilde

George Clooney würden Sie nie derart behandeln.

George Clooney'e asla bu şekilde davranmazdın..

Wenn du noch mal mein Leben derart gefährdest,

Bir daha hayatımı bu şekilde riske sokarsan

Ein Alpha kann seine Kehle nicht derart preisgeben.

Bir alfa, boğazını bu şekilde açıkta bırakmamalı.

derart bu kadar

Wenn es derart wichtig ist, ja!

Bu kadar önemli olduğunda, evet!

derart böyle

Vielleicht sollte ich Ihnen erklären, warum ich Sie derart quäle.

Belki de sana niye böyle işkence ettiğimi açıklamalıyım.