German-Turkish translations for derselbe:

aynı · kendisi · other translations

derselbe aynı

Diese Menschen teilen alle dieselben, grundlegenden Eigenschaften.

Bu insanların hepsi aynı karakteristik özellikleri sergiliyor:

Ich hab' dasselbe gedacht, Sie Gedankenleser.

Aynı şeyi düşünüyordum. Aklımı okudunuz.

Dasselbe Prinzip wie bei Kondomen.

Prezervatif taşımakla aynı sebep.

Click to see more example sentences
derselbe kendisi

In letzter Zeit stelle ich mirjede Nacht dieselbe Frage:

Son günlerde, her gece kendi kendime aynı soruyu soruyorum.

Ich bin Dr. Stefan Svevo, Mr. Mazzetti und ich habe mir dieselbe Frage gestellt.

Ben Dr. Stefan Svevo, Bay Mazzetti ve ben de kendime bu soruyu yeni sordum.

Es ist dasselbe Tor, kann es sich selbst anwählen?

Geçit aynı geçit, kendi kendini çevirebilir mi?

Click to see more example sentences