German-Turkish translations for dezent:

ince · other translations

dezent ince

Es ist dezent, aber definitiv anders.

Çok ince farklar ama farklı olduğu kesin.