German-Turkish translations for dick:

şişman · kalın · koyu · tombul · yoğun · çük · other translations

dick şişman

Wer ist der Dicke?

Kim bu Şişman Adam?

Du bist ein dickes Häschen.

Sen şişman bir tavşancıksın.

Wer hat "dick" gesagt?

Kim bana şişman dedi?

Click to see more example sentences
dick kalın

Dickes geweIItes Haar?

Kalın, dalgalı bukleler?

Es ist dick wie ein telefonbuch!

Bu ne be! Telefon rehberi gibi kalın!

Er hatte eine Goldkette, so dick wie Zahnseide.

Diş ipi kadar kalın, altından bir zinciri vardı.

Click to see more example sentences
dick koyu

Es regnete heißes, dickes Blut.

Sıcak, koyu bir kan yağıyordu.

Dick und schwer.

Koyu ve ağır.

dick tombul

KÃstliche, dicke Rettiche!

Leziz, tombul turplar!

Warum ist der eine so dick, Miss?

Bu neden bu kadar tombul efendim?

dick yoğun

Eine dichte Atmosphäre mit dickem Wasserdampf und viel Kohlendioxid.

Yoğun su buharı ve karbondioksitle dolu bir atmosfere.

dick çük

Das ist Ihr Problem, Tricky Dick.

Bu senin sorunun, Kurnaz Çük.